Properties List - All Properties

काठमाडौँको नागढुंगामा ७ आना जग्गा बिक्रिमा For Sale

काठमाडौँको नागढुंगामा ७ आना जग्गा बिक्रिमा

Rs 3,00,000/aana

Naagdhunga, Thankot, Kathmandu, Kathmandu

 • 7.0 aana
 • 9851057754
 • Kathmandu
 • -

Property ID: 10025

4 Aanas Land For Sale at Chandragiri, Kathmandu For Sale

4 Aanas Land For Sale at Chandragiri, Kathmandu

Rs 7,50,000/aana

Matatirtha, Chandragiri, Kathmandu, Kathmandu

 • 4.0 aana
 • 9841910005
 • Kathmandu
 • -

Property ID: 10024

5 Ropani Land For Sale In Banepa For Sale

5 Ropani Land For Sale In Banepa

Rs 25,00,000/ropani

Ravi Deurali, Banepa, Banepa, Kavrepalanchok

 • 5.0 Ropani
 • 9801000477
 • Kavrepalanchok
 • -

Property ID: 10023

Newly Finished House on Sale at Tyanglafat, Kathmandu For Sale

Newly Finished House on Sale at Tyanglafat, Kathmandu

Rs 1,32,00,000

Tyanglafat, Kalanki, Kathmandu, Kathmandu

 • 4 Bedroom
 • 1105.0 Sq Ft
 • 1.5 Storey
 • -

Property ID: 10021

4 Aana Land For Sale In Sitapaila, Kathmandu For Sale

4 Aana Land For Sale In Sitapaila, Kathmandu

Rs 18,00,000/aana

lamathumki, Sitapaila, kathmandu, Kathmandu

 • 1422.98 Sq Ft
 • 9801074752
 • Kathmandu
 • -

Property ID: 10020

House On Sale In Near Gopi Krishna Hall, Kathmandu For Sale

House On Sale In Near Gopi Krishna Hall, Kathmandu

Rs 52,00,000

Panchakumari Marga, Kapan, Kathmandu, Kathmandu

 • 7 Bedroom
 • 2.0 aana
 • 2.0 Storey
 • East

Property ID: 10019

गोलढुङ्गा ७ क. तार्केश्वर मा ४ आना १ दाम घडेरी बिक्रिमा। For Sale

गोलढुङ्गा ७ क. तार्केश्वर मा ४ आना १ दाम घडेरी बिक्...

Rs 7,50,000/aana

Tarkeshowr Nagarpalika, Goldhunga -7 , Kathmandu, Ka...

 • 4.063 aana
 • 981303581...
 • Kathmandu
 • -

Property ID: 10017

Plotting Land On Sale In Dholahity,Lalitpur For Sale

Plotting Land On Sale In Dholahity,Lalitpur

Rs 14,00,000/aana

Chyaudada, Dolahity, Lalitpur, Lalitpur

 • 13.0 Ropani
 • 5547574
 • Lalitpur
 • -

Property ID: 10015

3.5 Storey House On Sale In Balabu,Kathmandu For Sale

3.5 Storey House On Sale In Balabu,Kathmandu

Rs 1,60,00,000

Balkumari, Chandragiri-17, Balambu, Kathmandu, Kathm...

 • 15 Bedroom
 • 3.5 aana
 • 3.5 Storey
 • -

Property ID: 10013

Beautiful House For Sale In Chandragiri,Kathmandu For Sale

Beautiful House For Sale In Chandragiri,Kathmandu

Rs 1,50,00,000

Chandragiri Nagarpalika, Thankot Checkpost, Kathmand...

 • 7 Bedroom
 • 4.0 aana
 • 2.5 Storey
 • South

Property ID: 10012

Land For Sale In Sirjana Chowk,Kathmandu For Sale

Land For Sale In Sirjana Chowk,Kathmandu

Rs 11,00,000/aana

Sirjana Chwok , Dahachowk , Kathmandu, Kathmandu

 • 3.25 aana
 • 9812312080
 • Kathmandu
 • East

Property ID: 10011

भरतपुर को बिकाश चोक मा १७ धुर जग्गा सहित १.५ तले घर बिक्रिमा। For Sale

भरतपुर को बिकाश चोक मा १७ धुर जग्गा सहित १.५ तले घर ...

Rs 1,30,00,000

Bikash Chowk , Bikash Chowk -14, Bharatpur, Chitwan

 • 2 Bedroom
 • 17.0 Dhur
 • 1.5 Storey
 • South

Property ID: 10010