What are you really looking for?

Land For Sale at Gauradaha, Jhapa For Sale

Gauradaha-6, Gauradaha, Jhapa, Jhapa
RS. 1,50,000/kaththa
3.0 Bighaa
ooooo.jpg
ooooo.jpg
  • Area 3.0 Bighaa

Description

बाटोले जग्गाको मुख छोएको ,खेति गर्न उपयुक्त ३ बिघा जग्गा,पानिको राम्रो सुबिधा भएको,टुक्रा गरेर पनि दिन मिल्ने जग्गा तुरुन्त्र बिक्रीमा 

सम्पर्क न:9824935366

Additional details

Location: Gauradaha-6, Gauradaha, Jhapa, Jhapa

Property ID : 10173

No of views: 2346

Similar Properties