What are you really looking for?

Land for Sale at Sanothimi,Bhaktapur For Sale

Magargaun Chwok, Sanothimi, Bhaktapur, Bhaktapur
RS. 18,00,000/aana
12.0 aana
17098735_976269989175348_8620746315590846611_n.jpg
17098735_976269989175348_8620746315590846611_n.jpg
  • Area 12.0 aana

Description

हाल १३ फीट पिच बाटो, ३३ फीट मोहोडा र १६० फीट लम्बाई छ यस जग्गा को ।

यसको साथै २२ फीट रोड बाट ३ कित्ता भित्र बोडे जाने बाटोको मगरगाउँ चोकमा आकर्षक जग्गा तुरुन्त बिक्रीमा!

मेरो सम्पर्क नम्बर: 9841902848 (Jamuna Dhital Paudyal)

Additional details

Location: Magargaun Chwok, Sanothimi, Bhaktapur, Bhaktapur

Property ID : 10124

No of views: 1722

Similar Properties