What are you really looking for?

भरतपुर उ.न.पा. वार्ड न. १७ सुन्दर चोक मा २०/४० को टुक्रा जग्गा हरु बिक्रिमा। Sold

Sundar Chowk-17, Pulchowk , Bharatpur, Chitwan
RS. 25,00,000/kaththa
17.0 Kaththa
16237887_850310295111257_744677123_n_(1).jpg
16237887_850310295111257_744677123_n_(1).jpg
  • Area 17.0 Kaththa

Description

चितवन् जिल्ला भरतपुर उपमहानगरपालिका वार्ड न १७ सुन्दर चोक पुल्चोक  देखी ७.५ कि मि दक्षिण मा २०/४० को टुक्रा जग्गा हरु प्रती टुक्रा १२,५०,००० मा र प्रती कठा २५,००,००० का दरले ६ मि.को बाटो भएको सस्तो जग्गाहरु।

Additional details

Location: Sundar Chowk-17, Pulchowk , Bharatpur, Chitwan

Property ID : 9984

No of views: 545

Similar Properties