What are you really looking for?

एक पटकको लगानी वर्षौं-बर्ष शुद्ध पानी !!!

Kathmandu, Kathmandu
NRs. 0
37674316_1055192334645042_2886337959873740800_n.jpg
48383905_1159141464250128_947706227742212096_n.jpg
47687666_1159141427583465_3606047089953341440_n.jpg
37674316_1055192334645042_2886337959873740800_n.jpg
48383905_1159141464250128_947706227742212096_n.jpg
47687666_1159141427583465_3606047089953341440_n.jpg
  • Sales Price: NRs. 0
  • Monthly Sales: NRs. 0
  • Monthly Rent: NRs. 0
  • Monthly Profit: NRs. 0
  • Estimated Stock: NRs. 0
  • Lease Until: 2018/12/19

Description

बोरिङ तथा इनारको पहेंलो पानी लाइ सुद्ध गरि कसरि पिउन योग्य बनाउने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ? यदि तेसो हो भने हामीलाई सम्झनुहोस् ।

Unique Water Solution: 

Contact: 9851178082, 9801065895

साथै दक्ष कामदार द्वारा इनार,बोरिङ पनि खानिन्छ

नोट: स्कुल,कलेज,घर तथा पोल्ट्री फर्महरुको लागि अति उपयोगी।​​​​​​​

 

Additional details

Location: Kathmandu, Kathmandu

Contact no: 9851178082, 9801065895

No of employees:

Lease until: 2018/12/19

Posted at: 2018/12/19

Owner name: Owner

No of views: 2229