What are you really looking for?

Land For Sale at Kalyanpur,Chitwan For Sale

Kalyanpur-7, Kalyanpur, Chitwan
RS. 3,50,000/dhur
10.0 Dhur
17554599_1083501731795830_1038829330_n.jpg
17554599_1083501731795830_1038829330_n.jpg
  • Area 10.0 Dhur

Description

साबिक कल्याणपुर ७/३ गौरिगंज हेल्थपोस्ट भन्दा तल ,६मिटर कालोपत्रे सडक बिजुली पानीको ब्बस्था हाकीम चोक बाट ४किलोमीटर साथै क्यान्सर अस्पताल बाट १.५किलोमीटरको दुरिमा रहेको मोडा २०हात र पिछाड ४० अर्थात १०धुर जम्मा मुल्य ३५लाख

Additional details

Location: Kalyanpur-7, Kalyanpur, Chitwan

Property ID : 10172

No of views: 1426

Similar Properties