What are you really looking for?

House for Sale at Gothatar, Kathmandu For Sale

Gothatar, Kathmandu, Kathmandu
RS. 1,20,00,000
2.5 aana
this.jpg
this.jpg
  • Area 2.5 aana
  • Rooms 9
  • Bedrooms 6
  • Bathrooms 3

Description

यस घरसंग जोडिएको बाटो 16 फिटको चौडाही छ ।

घर बनाको मिति 2067मा हो,

यो घर एक तले हो ।
2069मा दोस्रो तला थपिएको हो ।
2073मा तेस्रो आधा तला थपिएको थियो ।
पानी बिहान बेलुका एक एक घण्टा आउने,
ढल सुबिधा भएको घर हो ।

Contact: Gyan Chandra Ghimire 9841427727

Additional details

Location: Gothatar, Kathmandu, Kathmandu

Building Age: 0 - 1 Years

Property ID : 10163

No of floors: 2.5

No of views: 799

Similar Properties