What are you really looking for?

Land For Sale at Jhiljhile, Jhapa For Sale

Jhiljhile , Jhiljhile , Jhapa, Jhapa
RS. 3,00,000/dhur
7.5 Kaththa
16938942_1091384737656734_6136785540510991427_n.jpg
16938942_1091384737656734_6136785540510991427_n.jpg
  • Area 7.5 Kaththa

Description

 शिभ शताक्षि नहरपालिका 6 झिलझिलेमा रहेको 7.5 कठ्टा registration पास हुने र mahendra highway मा 86 फिट मुख जोडिएको जग्गा बिक्रिमा छ।

इच्छुक खरिदकर्ताले मलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला: 9842634098

 

Additional details

Location: Jhiljhile , Jhiljhile , Jhapa, Jhapa

Property ID : 10079

No of views: 1626

Similar Properties