What are you really looking for?

काठमाडौंको रिङ्गरोड नजिकै ८ रोपनी जग्गा चाहियो !! Sold

Outside Ringroad, Kathmandu
RS. 4,00,000/aana
8.0 Ropani
  • Area 8.0 Ropani

Description

  • काठमाडौं रिङ्ग रोडबाट २ किलोमिटर बाहिर 
  • जग्गासम्म १३- १८ ft. बाटो भएको   

Additional details

Location: Outside Ringroad, Kathmandu

Property ID : 9986

No of views: 683

Similar Properties