What are you really looking for?

बालकोट फोर्सपार्क बाट १ कि.मि.पूर्ब दधिकोटमा सस्तो रआकर्षक घडेरी बिक्रिमा। Sold

Dadhikot , Blkot , Balkot, Bhaktapur
RS. 8,50,000/aana
5.0 aana
16178561_684558301722740_8566231640692306285_o.jpg
16178561_684558301722740_8566231640692306285_o.jpg
  • Area 5.0 aana

Description

बालाकोट फोर्सपार्क बाट १ कि.मि.पूर्ब दधिकोटमा १० फिटे बाटो भएको सस्तो र आकर्षक घडेरी प्रति आना ८५०००० मात्र तुरुन्त बिक्रिमा।

Vinaya Shrestha  9803899834

Additional details

Facing direction (Mohoda) : West

Location: Dadhikot , Blkot , Balkot, Bhaktapur

Property ID : 9974

No of views: 896

Similar Properties