original_16145112_1358239314196641_1796034339_o.jpg

काठमाडौं को धोबीधारा मा चलिरहेको रेस्टुरेण्ट तुरुन्त बिक्रिमा RS. 9,00,000

Dhobidhara, Putalisadak, Kathmandu, Kathmandu

 • Sales Price: NRs. 9,00,000
 • Monthly Sales: NRs. 3,00,000
 • Monthly Rent: NRs. 25,000
 • Monthly Profit: NRs.1,50,000
 • Estimated Stock: NRs. 0
 • Lease Until: NRs. 2018/03/06
original_16145112_1358239314196641_1796034339_o.jpg original_16129648_1358240024196570_780488866_o.jpg

Description

काठमाडौं को धोबीधारामा स्टार महल बाट २० मिटर भित्र सम्पूर्ण फर्निचर को सुबिधा सहित चलिरहेको रेस्टुरेन्ट तुरुन्त बिक्रिमा। 

बिशेषताहरु:
१.दैनिक ५०-८० मनिसहरु आउने।  
२.दैनिक ९-१२ हजार सम्म को बिक्री हुने,जस्मा ५०% नाफा हुने। 
३.मासिक भाडा २५००० भएको। 
४.८ वटा टेबल,प्रतेक टेबल मा ४ वटा कुर्सी सहित ३२ जना बस्न मिल्ने। 
५.म:म:,चौमिन,नान्,रोटी,परौठा आदी पारीकारहरु बन्ने।

Additional Details

 • Location: Dhobidhara, Putalisadak, Kathmandu, Kathmandu
 • Contact Number: 9846581310
 • No of employees:
 • Owner name: Prakash Dhital
 • Business Posted On: 06 March 2017
 • No of views: 650

Currently Video is Not Available