What are you really looking for?

कुलेश्वर हाइट, जे.एम.सि कलेज अगाडि को कफी शप बिक्रिमा।

Kuleshwor , Kuleshwor, Kathmandu, Kathmandu
NRs. 2,00,000
original_16295220_1300578496694879_943574597_n.jpg
original_16295602_1300578493361546_1128053433_n.jpg
original_16295220_1300578496694879_943574597_n.jpg
original_16295602_1300578493361546_1128053433_n.jpg
  • Sales Price: NRs. 2,00,000
  • Monthly Sales: NRs. 90,000
  • Monthly Rent: NRs. 4,000
  • Monthly Profit: NRs. 10,000
  • Estimated Stock: NRs. 1,50,000
  • Lease Until: 2018/03/05

Description

काठमाडौं को कुलेश्वर हाइट, जे.एम.सि कलेज अगाडि चलिरहेको कफी शप तुरुन्त बिक्रिमा। 

बिशेषताहरु:
१.दैनिक ९०-१०० मनिसहरु आउने।  
४.१ वटा बहिर र १ वटा भित्र गरेर जम्मा २ वटा टेबल जस्मा ७ बहिर ४ भित्र गरी ११ जना बस्न मिल्ने।  
५.सानो स्टेसनरी सहित चिया,कफी,बिक्री गर्ने र उखु जुस बनाउन को लागि मेसिन समेत भएको। 
६.कलेज नजिकै भएको ले राम्ररी चल्ने पसल। 

Additional details

Location: Kuleshwor , Kuleshwor, Kathmandu, Kathmandu

Contact no: 9849826635

No of employees: 1

Lease until: 2018/03/05

Posted at: 2017/03/05

Owner name: Prakash Sahi

No of views: 489